2013 m. spalio 29 d., antradienis

Mes beviltiški atvejai

Aš negaliu nustot
Aš negaliu sustot
Negaliu išmokt
Gyvent atvirkščiai
Kai tu iškvėpi – įkvėpti.

Širdis neįpranta
Mušti ritmo kitaip
Iki skausmo ilgiuos
Naktimis tave šaukiuos
Bet išgirsta mano verksmą tik rytas.

Kas valandą
Tyliai numirštu
Ir vėlei prisikeliu
Prisuku laikrodį iš naujo
Iš naujo pažemintojo giesmę kartoju.

Man negana

Galimybė manęs
Galimybė tavęs
Viskas, kas ilga
Nesibaigia dabar
Bet netrunka ir amžius.

Širdžiai sustoti
Tereikia akimirkos
Pasakyk, kai išgirsi
Jos rėkiamą tylą
Pasakyk, kai išgirsi
Kuomet aš nieko nebesakau.

2013 m. spalio 19 d., šeštadienis

Šitas oras vadinasi melancholija

Rašyti ar nerašyti
klausiu savęs kasdieną
rašydama naują žodį
užpildydama posmą dar vieną.

Tarp to, kuom neina dalintis
tarp to, ko neina turėt
aš ieškau prasmės gyventi
ieškau sau vietos stovėt.

Viskas gerai
tik tyliai aš mirštu
krentu, tarsi rudenio lapas
ant tavo pirštų.

2013 m. spalio 16 d., trečiadienis

Juodosios plunksnos romansas

Kai man įkyriai nesimiega naktim,
aš švelniai ranka glamonėju rašiklį,
ir klausausi pasąmonės priekaištų,
kad pirštai ne tavo kūnu bėgioja.

Klausausi vidinio šauksmo, -
Kaip kraujagyslės tavo vardą linksniuoja.
Įsimenu šios dainos žodžius -
jos motyvas man – gražiausia melodija.

Buvau tuščias, paliktas ant stalo lapas.
Dabar esu vergė, išplakta juodų parkerio žodžių.
Įbrėžimais išmarginta oda didžiuojuosi,
Mėgaujuos tavo įspausta emocija.

Nepalikai lape vietos,
nepalikai many vietos,
tu pavogei norą pakilti -
išrašei rašalą,
nutrenkei plunksną,
pametei mintį.

Telikau paguldyta ant stalo,
nepridengta apgailėtina skiaute šąlu,
sudėlioto, tvarkingo ketureilio pavidalu.

Keturios valandos ryto

Aš nežinau, iš kur tiek žaismo
aš nežinau, iš kur tiek geismo
veide paslėptos charizmos
tarsi nevaldomas mechanizmas
aš tyliai pakylu, skrendu --
kvėpuodama lyg už du.

Pasitinku aistrą nebyliai
ji tingiai peržengia slenkstį
susirango pašonei
dainuoja man lopšinę
garsiai, rėksmingai
-- ji traukia mane per dantį.


Ką daryt, kai naktį nori matyt
beprotiškai laukiu sniego
galva pasiilgo miego
kūnas ruošiasi viską išklausyt
rankos nešyla,kambariai nešyla
siela nutyla.

2013 m. spalio 10 d., ketvirtadienis

Norėčiau, kad būtum ne čia

Man nereikėjo
Rugsėjo pažadėto aukso
Man nereikėjo.

Atsiųsk, man, dieve
Šaltą upės srovę
Ir nenumesk man šapo įsikibt
Kad pajusčiau
Vėsinančią tikrovę
Atsiųsk ledinio vėjo gūsį
Ir vieškely parodyk,
Į kurią man pusę sukti
Kad nenueičiau šildančių namų keliu.
Nuvesk, kur kryžkelės klaidina žmones
Kur akmenys kauksmais žvaigždėtojo rugpjūčio
Mėnulį baltąjį pažadina
Kur tiltas baigias jūros vidury
Kada nuo paskutinio liepto į gelmes nušoka
Kadais pirmi pasauly buvę.

Visi prašo nuomonės, aš prašau kritikos

Visad norėjau surast ir sudėti
talentingus žmones, ir nelabai
į vieną

Norėjau visad guosti lapkritį
išlydėjusį spalį auksinį
palaidotą po purvu gatviniu

Apverkdavau rytmečio tirštą rūką
matydavau,
kaip jame pasislėpę žaidžia vaikai

Paleisdavau iš akių
žmones
iš atminties
neišleisdavau jų

Man buvo ramu
mėgautis įmantriu aromatu
sielos
kūno
- -
Mano dienos
prarado kvapą
šiandien kasam lapkričiui kapą.